Jump to content

Moderator

Moderators
  • Content Count

    470
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    14

Everything posted by Moderator

  1. Personas datu aizsardzību regulē: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 ) Fizisko personu datu apstrādes likums ( https://m.likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums ) Tie, kam slinkums to visu lasīt var iepazīties ar vietnē LVPORTALS.LV sniegto skaidrojumu https://lvportals.lv/skaidrojumi/294871-kas-ir-personas-dati-vispariga-datu-aizsardzibas-regula-i-2018
×
×
  • Create New...