Jump to content

Par personas datiem


Recommended Posts

Personas datu aizsardzību regulē:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 )

Fizisko personu datu apstrādes likums ( https://m.likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums )

Tie, kam slinkums to visu lasīt var iepazīties ar vietnē LVPORTALS.LV sniegto skaidrojumu https://lvportals.lv/skaidrojumi/294871-kas-ir-personas-dati-vispariga-datu-aizsardzibas-regula-i-2018

Tie kam slinkums lasīt arī to var vadīties pēc šī teksta no vietnes LVPORTALS.LV :

- Jāņem vērā, ka viens pats vārds un uzvārds, kas ir bieži sastopams, piemēram, Jānis Bērziņš, vēl nebūs personas dati, ja nav papildu informācijas, par kuru Jāni Bērziņu ir runa. Taču, ja šis konkrētais vārds un uzvārds ir sasaistīts ar papildu identifikatoru, piemēram, personas kodu, darbavietu u. tml., tie ir personas dati, jo konkrētā persona jau ir identificējama.

Līdz ar to Vispārīgā datu aizsardzības regula īpaši aizsargā:

  • datus, kas atklāj rasi vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās;
  • ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrādi.

Šādu īpašo kategoriju personas datu apstrādi regula aizliedz, izņemot tās 9. panta 2. punktā noteiktajos gadījumos, piemēram:

  • ...
  • persona savus datus ir apzināti publiskojusi;
  • ...
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.